top of page

Mitä urheilupsykologi tekee?

Päivitetty: 16. elok. 2020

Urheilupsykologi hyödyntää ammattitaitoaan ihmisten mielen toiminnasta ja käyttäytymisestä liikuntaan ja urheiluun liittyen. Asiakkaita voivat olla kaikenlaiset ihmiset monenlaisissa elämäntilanteissa.


Psykologilla on ammattikoulutuksensa puolesta kokonaisvaltainen ymmärrys ihmisten psyykkisestä hyvinvoinnista ja sen edistämisestä, vuorovaikutusprosesseista, oppimisen edellytyksistä sekä kehityksestä lapsuudesta vanhuuteen.


Liikunta- ja urheilupsykologeilla on osaamista psyykkisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat fyysiseen suorituskykyyn. Tätä osaamista voidaan hyödyntää yksilö- ja ryhmätasolla kilpailusuoritusten ja harjoittelun tehostamiseen tai sujuvoittamiseen. Esimerkiksi paineiden sietokyvyllä on suuri merkitys silloin, kun hallitut taidot täytyy ottaa käyttöön kilpailutilanteessa. Tietoa ja kokemusta voidaan tarvita myös silloin, kun urheilija tai harrastaja on loukkaantunut, sairastelukierteessä, muuten vaikeassa elämäntilanteessa tai miettii uran lopettamista. Urheilupsykologi voi auttaa valmentajaa, urheilijan tukitiimiä ja huoltajia ymmärtämään paremmin, miten erilaiset opetus- ja vuorovaikutustyylit sekä ryhmäilmiöt vaikuttavat urheilijan kehittymiseen, lajiin sitoutumiseen ja hyvinvointiin.


Liikunta- ja urheilupsykologi on tunteiden käsittelyn, motivaation ja tavoitteiden asettelun asiantuntija. Hänellä on tietoa liikunnan vaikutuksesta jaksamiseen, mielen hyvinvointiin sekä terveeseen kasvuun ja kehitykseen. Asiakkaaksi voi tulla vaikkapa, kun suunnittelee elämänmuutosta, johon kuuluu liikunnan aloittaminen ja painonhallinta tai kun liikunnan ilo on kadoksissa ja elimistö on kuormittunut.


Psykologin ammattieettinen velvollisuus on edistää asiakkaansa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siksi asioita ja ilmiöitä tutkitaan aina niissä yhteyksissä joissa ne esiintyvät ja otetaan elämän kokonaisuus huomioon sillä laajuudella, mitä asiakas itse haluaa.


Asiakkaaksi voi tulla monenlaisessa ikävaiheessa. Lapsuus ja nuoruus ovat otollista aikaa kaikenlaisten perustaitojen oppimisessa, eivätkä urheilun psyykkiset taidot ole poikkeus. Oppia ikä kaikki! Myös iäkkäämmät ihmiset voivat harjoitella esim. myönteistä itsepuhetta ja rentoutumisen taitoa.


Urheilupsykologi voit tavata asiakasta perinteisellä vastaanottoajalla, mutta he työskentelevät usein myös asiakkaan harjoitteluympäristössä. Nykyaikana etäyhteyksien käyttö on yleistymässä. Työskentelymuotoina käytetään erilaisia välitehtäviä, jotta työstetyt asiat saadaan juurrutettua arkeen. Työskentelyprosessin kesto sovitaan tarpeen mukaan, ja siitä päättää aina viime kädessä asiakas itse. Psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus, joten jos on tarpeen käsitellä jotakin asiaa yhdessä valentajan ja asiakkaan lähipiirin kanssa, siihen järjestetään tilaisuus asiakkaan suostumuksella.

71 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page